VASTUULLISUUS

TAVOITTEENA HIILINEUTRAALIT KAUPPAKESKUKSET 2030

 

Tiesitkö tämän Koskikeskuksesta?

 

Osana Cityconia Koskikeskus noudattaa yhtiön vastuullisuusstrategiaa. Tärkeänä osana sitä ovat erilaiset ympäristösertifioinnit, joilla arvioidaan kohteen ympäristövaikutuksia kuten veden- ja energiankulutusta, kierrätystä, liikenneyhteyksiä ja niin edelleen.

Koskikeskukselle on myönnetty kansainvälinen Breeam In Use ympäristösertifikaatti.

P-Koskikeskuksesta löydät latauspaikkoja hybridi-ja sähköautoille.

Koskikeskus hyödyntää virtaavaa koskea niin lämmityksessä kuin viilennyksessäkin, koskilämmön ja koskikylmän avulla.

Kesällä 2021 Koskikeskuksen katolle on tulossa kaksi mehiläispesää. Pölyttävät hyönteiset ovat elintärkeitä ihmisille, sillä ne pölyttävät suurimman osan maailman kasveista. Näin maailmassa riittää ravintoa sekä hyötykasveista että metsämarjoista. Samalla mehiläiset huolehtivat ympäristön monimuotoisuudesta ja tuottavat monia hyödykkeitä, kuten lääketeollisuuden raaka-aineita ja hunajaa. Koskikeskuksen mehiläisten tuottamaa omaa hunajaa voi myöhemmin syksyllä maistella kauppakeskuksen kahviloissa.

 

Citycon

 

Meille tärkeät vastuullisuuden teemat integroidaan yhtiön kokonaisstrategiaan ja liiketoimintaan. Tavoitteenamme on tehdä kestävästä ajattelusta ja toiminnasta yrityskulttuurimme luontaisia ominaispiirteitä. Vuonna 2017 Citycon päivitti vastuullisuusstrategiansa. Strategian tavoitteena on määrittää kunnianhimoiset pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet meille ja sidosryhmillemme tärkeissä vastuullisuuskysymyksissä. Olemme määritelleet selkeät, konkreettiset tavoitteet, jotka haluamme saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, ja nämä tavoitteet muodostavat koko vastuullisuustoimintamme perustan. Strategiamme perustuu pitkäaikaisten vastuullisuuslupauksiemme neljään prioriteettialueeseen:

 

HIILINEUTRAALIUS

 

VÄHENNÄMME ENERGIANKULUTUSTA JA TUOTAMME ENEMMÄN ENERGIAA ITSE

Ymmärrämme, että rakennukset aiheuttavat suuren osan maailman hiilidioksidipäästöistä ja energiankulutuksesta. Kiinteistöalalla on mahdollisuus vähentää kiinteistöjen ylläpitokuluja ja samalla pienentää energiaan liittyviä ympäristövaikutuksia. Päivittäisessä työssämme pyrimme vähentämään energiankulutusta, parantamaan tehokkuutta ja tuottamaan puhdasta uusiutuvaa energiaa. Energiakustannusten aleneminen ja uusiutuvan energian tuotanto paikan päällä parantavat kannattavuutta ja lisäävät kiinteistöjen houkuttelevuutta sekä kilpailukykyä.

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 • Kaikissa kohteissa tuotetaan uusiutuvaa energiaa omaan käyttöön.

 • Vuoden 2020 loppuun mennessä Citycon on pienentänyt neliömetrikohtaista energiankulutusta 15 prosentilla (vuoden 2014 tasosta).

 • Vuodesta 2018 alkaen kaikissa kohteissa käytetään ainoastaan vihreää sähköä.

 • Vuodesta 2018 alkaen kahta prosenttia nettovuokratuotoista vastaava summa budjetoidaan arvoa lisääviin energiainvestointeihin.

 

 

SAAVUTETTAVUUS

 

KANNUSTAMME IHMISIÄ KÄYTTÄMÄÄN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ TAPOJA LIIKKUA

Kauppakeskusten hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat olennainen osa paitsi vastuullisuusstrategiaamme mutta myös kokonaisstrategiaamme. Kaikki kauppakeskuksemme ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, ja tavoitteena on, että ne ovat saumaton osa kaupunkien joukkoliikennejärjestelmiä. Kaikkiin kauppakeskuksiimme pääsee linja-autolla, ja kauppakeskuksista kymmenen on metrolinjan, 17 junaradan ja kuusi raitiovaunuliikenteen reittien varrella. Lisäksi pyrimme siihen, että kauppakeskuksissamme on mukava käydä kävellen, pyöräillen ja sähköautolla. Kauppakeskuksista 87 % on osoittanut turvalliset tilat pyörien pysäköintiä varten, ja neljässä kauppakeskuksessa on sähköpyörien latauspisteet. Niissä kaupungeissa, joissa on kaupunkipyöräpalvelu, toimimme aktiivisesti sen hyväksi, että saisimme kaupunkipyöräaseman kauppakeskuksen läheisyyteen.

Pitkän aikavälin päätavoite: Kaikkiin kohteisiimme on hyvät joukkoliikenneyhteydet, ja kannustamme ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisiä kulkutapoja. Vuoteen 2030 mennessä suurin osa kävijöistä käyttää joukkoliikennettä, polkupyörää tai sähköautoja tai saapuu kauppakeskukseen kävellen.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 • Kaikissa kohteissa on sähköautojen ja polkupyörien latausmahdollisuus.

 • Kaikissa kohteissa ihmisiä kannustetaan pyöräilemään ja testataan erilaisia pyöräilyä edistäviä toimintatapoja. Parhaat käytännöt levitetään kaikkiin kohteisiin.

 • Joukkoliikenneyhteyksiä kehitetään tulevaisuutta ennakoiden yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa.

 • Keskitymme raideliikenneyhteyksien äärellä sijaitseviin kauppakeskuksiin.

 

 

MIELLYTTÄVYYS JA TURVALLISUUS

 

KÄVIJÄT, ASIAKKAAT JA TYÖNTEKIJÄT VIIHTYVÄT KAUPPAKESKUKSISSAMME

Yhteistyö vuokralaisten kanssa on tärkeää vastuullisuustavoitteidemme saavuttamisen kannalta. Autamme ja rohkaisemme vuokralaisiamme osallistumaan vastuullisuustyöhömme esimerkiksi kannustamalla heitä ottamaan energiatehokkuuden huomioon myymälöiden muutostöissä, tarjoamalla kierrätysneuvontaa heidän henkilöstölleen ja kutsumalla heitä mukaan nuorisoyhteistyöhömme, jonka tavoitteena on tehdä kauppakeskuksistamme kaikille kävijöille mukavia ja viihtyisiä paikkoja. Olemme aktiivisessa viestintäyhteydessä vuokralaistemme kanssa. Meillä on vuokralaisten käyttöön tarkoitettu verkkoportaali, johon on koottu laajasti tietoa eri aihealueista aina turvallisuudesta kierrätykseen ja jätehuoltoon.

Pitkän aikavälin päätavoite: Vuokralaisten tyytyväisyys turvallisuuteen, saamaansa palveluun ja meidän asiakaspalveluhenkisyyteemme on jatkuvasti yli 90 %. Lisäksi kävijöiden kauppakeskuksessa viettämä aika pitenee.

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 • Citycon toimii aktiivisesti ja tulevaisuutta ennakoiden luodakseen alalle turvallisuutta koskevan vakioidun toimintamallin.

 • Nuorten yhteistyö- ja osallisuusprojekteja käynnistetään sekä erilaisia toimintatapoja testataan. Parhaat käytännöt levitetään kaikkiin kohteisiin. Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikissa kohteissa on nuoria osallistavia toimia.

 • Tavoitteena on, että kaikki kauppakeskukset mahdollisuuksien mukaan tarjoavat vuosittain tilojaan vastikkeetta paikallisyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja paikallisten yritysten lyhytaikaiseen käyttöön ja näin edistävät omistajuuden sekä osallisuuden tunnetta paikallisyhteisössä.

 • Kaikki cityconlaiset voivat käyttää yhden päivän vuodessa vapaaehtoistyöhön Cityconin kauppakeskuksissa järjestettävissä yhteisöjä hyödyttävissä tapahtumissa.

 

ERINOMAINEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

 

PARHAAT KÄYTÄNNÖT VAKIOTOIMINTATAVOIKSI

Vastuullisuustavoitteidemme saavuttaminen edellyttää, että parhaat käytännöt otetaan käyttöön. Käytännössä se merkitsee sitä, että opimme toisiltamme ja jaamme toimivia käytäntöjä ja ideoita maiden sekä toimintojen rajojen yli. Vastuullisuuskehitystä arvioidaan konsernitasolla neljännesvuosittain, mikä mahdollistaa projektien ja prosessien tarkan seurannan. Olennainen osa erinomaista käytännön toteutusta on saada kiinteistöillemme BREEAM In-Use sertifiointi

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon toteuttaa parhaita vastuullisuuskäytäntöjä selkeän suunnitelman mukaisesti ja seuraa saavutettuja tuloksia

Strategian toimeenpano lähivuosina:

 • Vastuullisuustyölle määritetään henkilökohtainen tavoitejärjestelmä.

 • Vastuullisuustoimien roolit ja vastuut ovat selkeät. Kaikissa kohteissa listataan opitut asiat selkeästi, raportoidaan tuloksista ja otetaan parhaat käytännöt aktiivisesti käyttöön.

 • Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikki kiinteistömme ovat BREEAM In-Use sertifioituja vähintään Good-tasolla.

 • Kaikille uusille kehityshankkeille hankitaan ympäristösertifikaatti.

 • Citycon palkitsee vuosittain toimenpiteet, jotka tukevat parhaiten yhtiön vastuullisuusstrategiaa (palkinto voidaan myöntää esimerkiksi vuokralaisille tai yhteisöhankkeille).

Lisätietoa Citycon Oyj:n vastuullisuudesta